Indie - Varanasi - kobiety w Indiach noszą towary na głowie

Kobiety w Indiach – kasty, przemoc i aranżowane małżeństwa

Powiązane wyprawy:


Stereotypy o Indiach – część 1 – święte krowy

Stereotypy o Indiach – część 2 – hinduizm, kasty w Indiach

Kobiety w Indiach – ciężkie życie

Kobiety w Indiach mają cięższe życie niż w większości krajów arabskich, ale rzadko się o tym mówi. Pozycja kobiet w hinduskim społeczeństwie jest ściśle ustalona i w zasadzie dość niska. Istnieją wprawdzie formy wspierania kobiet, np. specjalne kasy czy okienka na dworcach przeznaczone tylko dla nich, ale inne fakty świadczą o ich ciężkim losie.

Kup córce męża

W tradycji – szczególnie na wsiach – istnieje obowiązek przekazania posagu panu młodemu lub jego rodzicom. Im wyższe wykształcenie męża, tym wyższa cena za małżeństwo, przy czym wykształcenie żony nie ma tu nic do rzeczy – choćby ona miała doktorat, a on nie ukończył żadnej szkoły, to właśnie rodzina dziewczyny musi zapłacić. Oczywiście żona musi należeć do odpowiedniej kasty.

Mordowanie dziewczynek

W Indiach mieszka 54% mężczyzn, bo do tej pory często zabija się dziewczynki zaraz po urodzeniu. Panuje przekonanie, że są nieprzydatne rodzicom, a poza tym bardzo drogie. Dlatego zakazane są badania prenatalne, bowiem znajomość płci dziecka powodowałaby masowe usuwanie ciąż.

W zacofanych regionach kraju panuje domowa przemoc i samowola. Jeżeli kobieta nie spełni wymagań teściów czy męża – nie urodzi syna lub jej rodzina nie zapłaci posagu, pali się ją żywcem przy całkowitym przyzwoleniu lokalnej społeczności. Na szczęście nie praktykuje się już palenia wdów, które umierały niegdyś w męczarniach podczas pogrzebu swojego męża.

Aranżowane małżeństwa

Zdecydowana większość małżeństw jest aranżowana przez rodziców. Nie ma czegoś takiego jak ślub dla miłości. Jest mnóstwo powodów, dla których warto jest zawrzeć ślub – dla pozycji rodziny, dla kariery, dla pieniędzy, dla przyszłości dzieci, ale na pewno nie dla miłości.

Kasty w Indiach – szukam żony dla syna

Ciekawym doświadczeniem była dla nas lektura sekcji z ogłoszeniami matrymonialnymi w lokalnej gazecie. W dużej części były pisane przez matki, które szukały odpowiedniej kandydatki dla swoich synów.

Ponieważ mężczyzn jest znacznie więcej niż kobiet, to głównie oni uciekają się do ogłoszeń. Żadne z anonsów matrymonialnych nie zawierają opisu charakteru czy zainteresowań młodych. Najważniejszymi informacjami są: zarobki, zawód rodziców, przynależność do kasty w Indiach i odcień skóry.

A Ty jak szukałeś żony? Spytałeś o zawód rodziców?

Powiązane pokazy:

Transport na świecie Mieszkańcy Ziemi Fidżi CouchSurfing, ludzie z moich podróży