Singapur - Islam - meczet - modlitwa - muzułmanie w meczecie

Islam – Ciekawostki o islamie [Islam w Polsce i na świecie]

Zobacz mój nowy kanał na YouTube:

Islam – ciekawostki

Islam kojarzy mi się osobiście z jednym: z gościnnością. Odwiedziłem ponad 70 krajów świata, spałem w domach setek ludzi – i muszę przyznać, że nigdzie nie byłem przyjmowany z taką serdecznością, jak w krajach islamu (Jordania, Turcja, Maroko, Egipt, Indonezja, Malezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania). Spędziłem wiele dni na rozmowach z muzułmanami o ich kulturze i religii. Byłem traktowany jak gość, jak przyjaciel. Oto mój subiektywny przewodnik: Islam – ciekawostki i fakty, o których nie mówi się na co dzień. Islam w Polsce i na świecie.

Zależy mi na rzetelności tego tekstu – dlatego zapraszam do merytorycznych uwag w komentarzach.

5 filarów islamu

Istnieje 5 filarów islamu – czyli obowiązków, które powinien spełniać każdy muzułmanin:

 1. wyznanie wiary (w jedynego Boga),
 2. modlitwa (5 razy w ciągu doby),
 3. post (ramadan),
 4. jałmużna,
 5. pielgrzymka do Mekki (przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna).

Bóg w islamie

Wyznanie wiary w islamie brzmi:

 • Nie ma bóstwa oprócz Boga jedynego, a Mahomet jest Jego prorokiem.

Warto wiedzieć, że:

 • Allah to nie imię. To arabskie słowo oznaczające po prostu: Bóg.
 • Islam głosi, że chrześcijaństwo, judaizm i islam wierzą w tego samego Boga.

Islam a chrześcijaństwo

Islam wywodzi się z chrześcijaństwa – więc podobieństw pomiędzy islamem a chrześcijaństwem jest mnóstwo:

 • Mamy wspólnych proroków i postaci biblijnych, m.in.: Adam, Noe, Lot, Abraham, Mojżesz.
 • Koran opowiada o Zwiastowaniu i Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wg tej wersji Maria dorastała w świątyni. Gdy Archanioł Gabriel zapowiedział, że urodzi syna, zdziwiła się, bo była „kapłanką” i nie miała męża.

Są też różnice:

 • W chrześcijaństwie człowiek jest “dzieckiem Bożym”. W islamie człowiek jest sługą i musi być całkowicie posłuszny Bogu.
 • Jezus zapowiedział Pocieszyciela. Wg chrześcijan jest nim Duch Święty. Wg muzułmanów to prorok Mahomet.
 • W islamie nie ma koncepcji grzechu pierworodnego.
 • Islam uznaje, że chrześcijanie wierzą w 3 bogów (Trójca Święta) – co wg nich jest niedopuszczalne, gdyż Bóg jest jeden. Ten pogląd wynika prawdopodobnie z błędnego przekonania Mahometa, że chrześcijanie twierdzą, że Maryja także jest bogiem. Stąd posądzenie chrześcijan o politeizm.

Jezus w islamie

Jezus jest w islamie najważniejszym z proroków, zaraz po Mahomecie.

 • Jezus jest w islamie znany pod imieniem Isa.
 • Nie jest uznawany za syna Boga.
 • Jest uznawany za dziecko cudownie poczęte, bez ojca (tak jak biblijny Adam) – z woli Boga.
 • Koran wymienia wiele cudów Jezusa – uzdrowienia, wskrzeszenia zmarłych, tworzenie ptaków z gliny.
 • Śmierć Jezusa na krzyżu oraz zmartwychwstanie jest przez islam negowana. Koran twierdzi, że Żydom tylko się zdawało, że ukrzyżowali Jezusa – tymczasem uratował go Bóg. Później Jezus został wzięty żywcem do nieba.
 • W czasach ostatecznych Jezus wróci na Ziemię, pokona Antychrysta i potępi wszystko, co niemuzułmańskie. Założy rodzinę, a po śmierci zostanie pochowany obok Mahometa w Medynie. Podczas Sądu Ostatecznego będzie wstawiał się za ludźmi u Boga.

Zasady islamu

Istnieje 6 dogmatów islamu:

 • wiara w Jednego Boga (który nie ma Syna),
 • wiara w Anioły,
 • wiara w Księgi (Koran, ale też Tora i Ewangelia).
 • wiara w Proroków
 • wiara w Dzień Sądu Ostatecznego,
 • wiara w Przeznaczenie.

Co oznacza słowo islam?

Spotkałem się z 2 tłumaczeniami słowa “islam”:

 • według jednych islam znaczy: pokój,
 • według innych islam znaczy: podporządkowanie się Bogu.

Muzułmanie

Ciekawostki:

 • Słowo “muzułmanin” oznacza: “podążający drogą wyznaczoną przez Boga”. Inne tłumaczenia: muzułmanin – “poddany Bogu”, “poddany woli Boga”.
 • Koran nie narzuca zależności, że muzułmanie = wyznawcy islamu. To akurat współczesne uproszczenie. Wg Koranu każdy, kto poddaje się woli Boga jest muzułmaninem.
 • Abraham, Mojżesz, Jezus – wg tej definicji są muzułmanami, bo poddali się woli Boga (chociaż islam jeszcze nie istniał),
 • drzewa, kwiaty – są muzułmanami (cytuję tu moich islamskich rozmówców), bo rosną tak jak Bóg im nakazał.

Koran – święta księga islamu

Kilka ciekawostek:

 • Koran nie jest chronologiczny, jak Biblia. Wszystko jest wymieszane, a niektóre historie powtarzają się.
 • Koran był pisany przez 23 lata.
 • Autor koranu, Mahomet, nie potrafił czytać ani pisać, więc dyktował księgę. Wg innej tradycji Koran został spisany już po śmierci Mahometa.
 • Wg muzułmanów sam Archanioł Gabriel miał dwukrotnie sprawdzić poprawność Koranu.

Oprócz Koranu istnieją też inne święte teksty o życiu Mahometa, przekazywane przez wieki ustnie. Dopóki nie są zweryfikowane przez inne źródła, nie traktuje się ich jako wiarygodne. Są traktowane podobnie jak apokryfy w chrześcijaństwie i midrasze w judaizmie.

Poza tym istnieje Sunna, zbiór tekstów o życiu Mahometa, powstałych ok. 100 lat po jego śmierci.

Muzułmanie uznają też święte księgi judaizmu i chrześcijaństwa:

 • Torę,
 • Psalmy Dawidowe,
 • Ewangelię.

Dla islamu są to księgi objawione, ale nie natchnione – bo wg nich zawierają błędy i zniekształcenia, które wprowadzili żydzi i chrześcijanie, łamiąc jednocześnie przymierze z Bogiem.

Modlitwa muzułmańska (Salat)

Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie:

 1. przed wschodem słońca,
 2. w południe,
 3. po południu,
 4. tuż po zachodzie słońca,
 5. w pierwszej połowie nocy.

Dokładny harmonogram modlitw zależy od konkretnego dnia w roku i położenia geograficznego. Godziny na następny dzień podawane są na wiszących w meczetach zegarach. O modlitwie przypomina też wołanie muezzina z wieży minaretu.

Ciekawostki:

 • W Koranie jest wzmianka nie o 5, ale 3 modlitwach (jak u żydów). Inne teksty opowiadają natomiast, że Bóg nakazał modlić się 50 razy dziennie – ale Mahomet wytargował zmniejszenie tej liczby do 5.
 • Przed modlitwą należy się umyć – stąd kraniki z wodą przed meczetami. Ablucji (obmycia) dokonuje się myjąc kolejno ręce, zęby, usta, nos, głowę, uszy, kostki i nogi.
 • Koran napisany jest po arabsku. Tłumaczenia na inne języki nie są uznawane za święte – i dlatego wielu muzułmanów zna oryginalną wersję na pamięć, choć jej nie rozumie. Podobnie jest z modlitwą – wersety Koranu wypowiadane są po arabsku. Podczas modlitwy w meczecie są jednak momenty przeznaczone na cichą, prywatną modlitwę – wtedy muzułmanie modlą się w swoim własnym języku.
 • Muzułmanie modlą się zawsze zwróceni twarzą do Mekki, świętego miasta islamu, w którym urodził się prorok Mahomet.
 • Modlitwę można odmówić wszędzie – nie tylko w meczecie. Wielokrotnie w krajach islamskich widziałem kierowców autobusów czy tirów, którzy w porze modlitwy zjeżdżają na stację benzynową, by tam modlić się w specjalnym pomieszczeniu. Można modlić się oczywiście także w domu – w czystym, godnym miejscu.
 • Dywanik sadżadża, który służy do przykrycia miejsca modlitwy (żeby nadal być czystym) jest opcjonalny.
 • W islamie znany jest też różaniec (subha). Składa się z 33 lub 99 koralików. Każdy z nich symbolizuje jedno z 99 imion Boga.
 • Najważniejsza jest modlitwa w piątek w południe. Piątek to także dzień wolny od pracy.
 • W islamie nie ma kapłanów. Są grupy znawców Koranu i nauczycieli (imamowie, muezzini).

Meczet

Ramadan (post)

Ramadan to miesiąc, w którym Koran nakazuje post. Celem postu jest:

 • nauka kontrolowania emocji i pożądania (samo niejedzenie nic nie daje, ważniejsze jest znaczenie wewnętrzne postu),
 • odróżnienie prawdy od fałszu,
 • przerwanie rutyny zaspakajania potrzeb,
 • zrozumienie tych, którzy naprawdę głodują,
 • oczyszczenie ciała z toksyn,
 • wzmocnienie moralne.

Post dotyczy każdego zdrowego muzułmanina powyżej 10 roku życia i kieruje się kilkoma zasadami:

 • Post trwa od świtu do zmierzchu.
 • Jada się 2 posiłki: przed świtem i po zachodzie słońca.
 • W czasie dnia nie wolno jeść ani pić – ale też palić, uprawiać seksu i używać kosmetyków.
 • Należy w tym czasie ofiarowywać jałmużnę.

Jest kilka wyjątków. Z postu w czasie ramadanu zwolnione są:

 • kobiety w ciąży,
 • kobiety karmiące piersią,
 • chorzy,
 • podróżujący dłużej niż 3 dni,
 • ludzie w podeszłym wieku.

Takie osoby mogą pościć w innym miesiącu w roku, a w czasie ramadanu powinny codziennie nakarmić przynajmniej jedną ubogą osobą.

Islamska jałmużna

Islam wykształcił coś na kształt współczesnego socjalu – obowiązek jałmużny na rzecz potrzebujących.

Koran nakazuje dzielenie się nadmiarem posiadanych dóbr. Dlatego raz do roku płacony jest podatek w wysokości 2,5% dochodów z nadwyżki ponad zarobki minimalne. Przeznaczony jest na sieroty, wdowy oraz ubogich. Można płacić w gotówce lub w naturze.

Kobieta w islamie

Pozycja kobiet w islamie wywołuje wiele kontrowersji.

Moi rozmówcy w krajach islamskich wskazywali, że u podstaw odrębnego ich traktowania leży troska i potrzeba ochrony. Patologie tłumaczyli niezrozumieniem zasad własnej religii przez niektórych muzułmanów.

Wiele zasad ma swoje logiczne uzasadnienie:

 • W meczecie kobiety stoją za mężczyznami – żeby mężczyźni skupili się na modlitwie, a nie na podziwianiu atrakcyjności pań. Kobiety pierwsze składają się do pokłonu do Allaha, a gdy mężczyźni wstają z pokłonu, one odczekują jeszcze kilka sekund. Chodzi o to, by widziały panów już wyprostowanych, a nie wypiętych do nich nieestetycznie tyłem.
 • Nowoczesne meczety mają zazwyczaj odrębne pomieszczenia dla kobiet – klimatyzowane i wygodniejsze od przestrzeni dla mężczyzn.
 • Hidżab (nakaz skromnego ubierania) obowiązuje obie płcie. Wielu muzułmanów uważa, że to właśnie zachodni kult ciała urąga godności kobiety – a nie zwyczaj zakrywania ciała w islamie.
 • Gdy kobieta mieszka w regionie, gdzie niebezpiecznie jest być muzułmaninem, nie powinna nosić chusty, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Jeśli nie ma się nic do jedzenia, można zjeść wieprzowinę w takiej ilości, żeby przeżyć – życie jest wyższą wartością.
 • Mahomet zezwolił kobietom na rozwody i uznał zgodę kobiety jako warunek do zawarcia małżeństwa – co było wtedy wielką rewolucją.

Są też zasady bardziej kontrowersyjne:

 • Koran zezwala na bicie kobiet. Wprawdzie wspomina o “lekkim biciu” i to dopiero, gdy mimo wielokrotnych upomnieniach słownych, kobieta nie zmienia swojego zachowania – ale jednak wspomina. Współcześnie kwestionuje się tłumaczenie słowa “bić”, które można tłumaczyć także jako “odchodzić”.
 • Dziedziczenie – wprawdzie Koran wyraźnie daje kobietom prawo do dziedziczenia po bliskich, ale nie wskazuje proporcji dziedziczenia – co często marginalizuje kobiety.

Kobiety w islamie

Historia islamu w skrócie

 1. Arabowie byli pierwotnie politeistami.
 2. Mahomet (570-632) był kupcem z Mekki, podróżował i poznał podstawy chrześcijaństwa. W 610 r. stwierdził, że doznał objawienia i zaczął głosić nową religię. W obawie przed przeciwnikami uciekł do Medyny. Zwolennicy Mahometa rozpoczęli podboje i zjednoczyli plemiona arabskie.
 3. Po śmierci Mahometa powstało imperium islamskie sięgające od Maroka i Hiszpanii aż do granic Indii.
 4. W X-XII w. cywilizacja islamu wyprzedzała cywilizację europejską – kwitł handel, nauka, sztuka, uniwersytety. Arabowie docierali do Indii, Chin, Afryki i Indonezji.
 5. Potem nastąpiły podziały wewnątrz kalifatu, powstawały niezależne państwa. Islam osłabiły wyprawy krzyżowe, rekonkwista w Hiszpanii oraz najazd Mongołów.
 6. W XV w. Turcy osmańscy rozpoczęli podboje na terenach dawnego Bizancjum. Ich ekspansję na Europę zatrzymała bitwa pod Wiedniem (Jan III Sobieski).
 7. Imperium Osmańskie przeżywało kryzys. Klęska w I wojnie światowej doprowadziła do rewolucji, w której Mustafa KemalAtatürk proklamował ustanowienie republiki. Turcja stała się państwem świeckim. Wprowadzono europejski ubiór, alfabet łaciński, prawa wyborcze kobiet, system szkolny, zmarginalizowano islam.
 8. Jednocześnie Wielka Brytania i Francja dokonała kolonizacji Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Narzucono nowy podział polityczny.
 9. Po II wojnie światowej państwa arabskie uzyskały niepodległość. W wielu krajach powstały dyktatury wojskowe. Odkrycie złóżropy naftowej spowodowało, że o wpływy zaczęły rywalizować ZSRR i USA.
 10. W 1947 r. mocarstwa narzuciły powstanie państwa Izrael w Palestynie. Od tego czasu trwają nieustanne wojny pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi.

Odłamy islamu

Mahomet nie pozostawił męskiego potomka.

Rozgorzała wtedy walka polityczna pomiędzy zwolennikami zięcia Mahometa (Ali) i jego teścia (Abu Bakra). Tak powstali sunnici i szyici.

Sunnici Szyici
Następca Mahometa – Abu Bakra (teść) Następca Mahometa – Ali (zięć)
uznają Koran i Sunnę uznają Koran, Sunnę i opowieści z życia Alego
za przywódców uznali kalifów za przywódców uznali imamów
prawo islamskie jest niezmienne prawo islamskie można dostosowywać do nowych okoliczności
małżeństwa są stałe dozwolone są małżeństwa czasowe
Arabia Saudyjska i większość pozostałych krajów muzułmańskich Iran, Irak, Azerbejdżan, Bahrajn
85–90% 10-15%

 

Oprócz sunnitów i szyitów istnieje jeszcze trzci odłam islamu – charadżyzm. Jego wyznawcy żyją głównie w Omanie, ale jest ich niewielu – ok 5 milionów.

Szariat

Szariat to prawo islamskie. Nie uznaje rozdziału między prawem świeckim a religijnym. Wynika z Koranu, Sunny i jednomyślnej zgody uczonych i sędziów.

Stosowanie szariatu w różnych państwach wygląda różnie:

 • większości państw islamskich istnieją sądy świeckie. Sądy religijne dotyczą głównie spraw małżeństw oraz dziedziczenia.
 • Iran i Arabia Saudyjska – tu panuje absolutne prawo szariatu.
 • W mniejszym stopniu prawo szariatu panuje też w Libii, Sudanie i Nigerii.

Szariat budzi sprzeciw w społeczeństwach Zachodu ze względu na drastyczne kary:

 • ukamienowanie (za cudzołóstwo),
 • obcięcie rąk (za kradzież).

Dżihad i terroryzm islamski

Słowo dżihad usłyszałem po raz pierwszy 11 września 2001r., oglądając w telewizji relację na żywo z zamachów terrorystycznych na World Trade Center. Dżihad – “święta wojna” islamu przeciwko innowiercom.

Od tego czasu, zawsze, kiedy rozmawiam z muzułmaninem dłużej o ich religii – w końcu słyszę smutny głos mojego rozmówcy: “Nic nie mogło być gorsze dla islamu niż ataki 11 września. Marginalna grupa fundamentalistów sprowadziła w oczach świata półtora miliarda muzułmanów do roli wariatów opętanych dżihadem.”

Terroryzm islamski dąży niestety faktycznie do jak najbardziej spektakularnych zamachów. Wg raportu polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, młodzi chłopcy są poddawani indoktrynacji i manipulowani przez cynicznych przywódców przez wiele lat, tak by uwierzyli w chwałę, jaką przyniesie im męczeńska śmierć.

Tymczasem dżihad pierwotnie oznaczał 2 rzeczy:

 • praca nad sobą w celu wyeliminowania grzechu,
 • działanie na rzecz popularyzacji islamu.

Dżihad realizowany był drogą pokojową, poprzez nawracanie, propagowanie i umacnianie wiary.

150 lat po śmierci Mahometa doszła jeszcze jedna metoda – walka zbrojna – i taki obraz dżihadu mamy do dzisiaj.

Fundamentalizm islamski

Fundamentalizm islamski pojawił się na dobrą sprawę dopiero w latach 70-tych. Chłopi przenosili się do obcych im miast, gdzie pracowali w fabrykach – w ciężkich warunkach i z dala od rodziny. O wyzysk i demoralizację zaczęli oskarżać Zachód, a jedynym obrońcą wartości stawał się islam.

Wzrost fundamentalizmu spotęgowały 3 wydarzenia:

 • Rewolucja islamska w Iranie w 1979 r. – Do tego czasu Iran był wielkim sojusznikiem USA, a kraj rozwijał się według wzorców zachodnich. Sęk w tym, że rządzący Iranem szach brutalnie tłumił wszelką opozycję – więc symbolem zła stał się wspierający go, zgniły Zachód. Rewolucja Chomeiniego doprowadziła do obalenia szacha i utworzenia w Iranie republiki islamskiej.
 • Konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną – organizacje typu Hezbollah i Hamas zaczęły organizować zamachy terrorystyczne nie tylko w Izraelu, ale też w Europie (np. na Olimpiadzie w Monachium w 1972 r.).
 • Państwo Talibów w Afganistanie – talibowie wprowadzili bezwzględny szariat, cofnęli cywilizację o kilka wieków i usunęli kobiety z życia publicznego. To tam narodził się plan ataków na World Trade Center w 2001 r., który był impulsem do wojny w Afganistanie, wojny w Iraku, a później powstania Państwa Islamskiego (ISIS) na obszarze Iraku i Syrii.

Warto podkreślić, że interpretacja Koranu w poszczególnych krajach i odłamach islamu jest skrajnie różna. Od szariatu po liberalizm – a odsetek ludzi deklarujących pokojowe wartości jest zdecydowanie największy.

Dobrze jest wiedzieć o obu aspektach islamu – zwłaszcza, że życie setek milionów zwyczajnych muzułmańskich rodzin – oparte na wierze i miłości, smutkach i radościach – jest zbyt zwyczajne, żeby pojawiać się w mediach.

Islam na świecie

Na świecie jest 1,6 miliarda muzułmanów. Stanowią 23,4% populacji świata.

62,1% światowej populacji muzułmanów mieszka w Azji Południowej i Południowo Wschodniej (głównie: Indonezja, Pakistan, Indie i Bangladesz). Mimo tego – stanowią tam mniejszość (24,8% wszystkich mieszkających tam ludzi)

Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej żyje zaledwie 19,9% wszystkich muzułmanów. Ale stanowią tam prawie monolit: 91,2% mieszkańców to muzułmanie.

Naludniejszym krajem muzułmańskim nie jest wcale Iran czy Pakistan, ale położona na skraju islamskiego świata Indonezja. Co ciekawe – islam nie został tam narzucony przez wojsko, ale został przywieziony przez kupców. Ludzie słuchali opowieści przybyszów i uznali islam za religię bardziej dostosowaną do swoich potrzeb niż buddyzm czy hinduizm.

Kraj Ilość muzułmanów % ludności
ŚWIAT 1,619,314,000 23.4
AZJA POŁUDNIOWA I POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 1,005,507,000 24.8
BLISKI WSCHÓD i AFRYKA PÓŁNOCNA 321,869,000 91.2
AFRYKA SUBSAHARYJSKA 242,544,000 29.6
Indonezja 204,847,000 88.1
Pakistan 178,097,000 96.4
Indie 177,286,000 14.6
Bangladesz 148,607,000 89.5
Egipt 80,024,000 94.7
Nigeria 75,728,000 47.9
Iran 74,819,000 99.7
Turcja 74,660,000 98.6
Algieria 34,780,000 98.2
Maroko 32,381,000 99.9
Irak 31,108,000 98.9
Sudan 30,855,000 71.4
Afganistan 29,047,100 99.8
Etiopia 25,000,000 33.8
Uzbekistan 26,833,000 96.5
Arabia Saudyjska 25,493,000 97.1
Jemen 24,023,000 99.0
Chiny 23,308,000 1.8
Syria 20,895,000 92.8
Malezja 17,139,000 61.4
Rosja 16,379,000 11.7
USA 2,595,000 0.8

Islam w Europie

Kraj Ilość muzułmanów % ludności
EUROPA 44,138,000 6.0%
Francja 4,704,000 7.5%
Niemcy 4,119,000 5.0%
Wielka Brytania 2,869,000 4.6%
Albania 2,601,000 82.1%
Kosowo 2,104,000 91.7%
Włochy 1,583,000 2.6%
Bośnia i Hercegowina 1,564,000 41.6%
Hiszpania 1,021,000 2.3%
Polska 20,000 0,06%

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country

Państwa islamskie w Europie są więc właściwie dwa: Kosowo (91,7%) i Albania (82,1%). W Europie jest 6% muzułmanów i tego rzędu jest też udział w populacji krajów, gdzie muzułmanów jest najwięcej – Francji (7,5%), Niemiec (5%) i Wielkiej Brytanii (4,6%).

Islam w Polsce

Nie wiadomo dokładnie, ilu muzułmanów jest w Polsce.

Różne źródła podają różne liczby. Szacuje się, że:

 • Muzułmanów-autochtonów (Tatarzy polsko-litewscy) jest ok 5-6 tys.
 • Muzułmanów napływowych jest ok 10-20 tys.

Tatarzy polsko-litewscy są w Polsce od 600 lat. Pierwotnie byli to uchodźcy ze Złotej Ordy. Król Jan III Sobieski nadał im dwie wsie na Podlasiu – Bohoniki i Kruszyniany, w których mieszkają do dziś. Przed II Wojną Światową muzułmanie mieszkali też na Wileńszyźnie (ok 6 tys. osób).

W czasach PRL do Polski przybywali studenci z krajów arabskich. Po 1989 r. zaczęli przyjeżdżać nieliczni kupcy i przedsiębiorcy, np. z Turcji.

Muzułmanie w Polsce to także uchodźcy polityczni, m.in. z wojen w Czeczenii, Iraku, Afganistanu, Bośni i Syrii.

Kobieta w islamie

Islam – religia pokoju czy dżihadu? [Podsumowanie]

Czym jest islam? Religią pokoju czy religią dżihadu? Zbiorem ciekawostek kulturowych czy walczącym fundamentalizmem?

Islam to 1,6 miliarda ludzi. Łagodnych i radykalnych, mądrych i głupich. Nie sposób napisać niczego, co by go zbytnio nie upraszczało. Tak jak nie sposób napisać czegokolwiek pewnego o Polakach. Jesteśmy łagodni i radykalni, mądrzy i głupi.

Dla mnie islam to:

 • Mert z Turcji, który jako pierwszy pokazał mi Azję. Project manager w firmie informatycznej, po godzinach uczący się fińskiego, żeby lepiej rozumieć teksty piosenek. I jego przyjaciel Alper, architekt, który wziął 3 dni urlopu, żeby pokazać nam Stambuł.
 • Mia z Indonezji, energetyczna businesswoman, najbardziej aktywna kobieta, jaką widziałem. Prowadzi prywatną szkołę, ma własną audycję w radio, uczy dzieci angielskiego i zajmuje się 6-letnim synkiem.
 • Angela i Algert z Albanii, przesympatyczne małżeństwo z Durres nad Morzem Adriatyckim. Mama Algerta śmiała się, że ciągle trzeba się uczyć – i ugotowała pierwszy raz w życiu wegetariański obiad, specjalnie dla nas.
 • Mohammed z Jordanii, inżynier i pracownik uniwersytetu. Bardzo tęsknił za rodziną i martwił się, że chyba nigdy nie będzie miał szczęścia w miłości. Graliśmy razem w Fifę (dobry był, kurcze…). Specjalnie dla nas kupił piec, żeby było nam cieplej.
Udostępnij i Komentuj

Jedna myśl nt. „Islam – Ciekawostki o islamie [Islam w Polsce i na świecie]”

 1. Bardzo fajny post. Ciekawy punkt widzenia. Myślę, że wiele osób które przeczytają Twój tekst zastanowi się trochę nad swoim poglądem na islam. Bardzo podobała mi się końcówka, czyli prezentacja konkretnych osób wyznajacych islam. Bo przecież nic nie jest czarne ani białe. Na Twoim przykładzie widać, że warto podróżować, zwiedzać, poznawać nowe kultury i miejsca. Po prostu podróże faktycznie kształcą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *