Wielki Głód na Ukrainie (Holodomor) - sztucznie i celowo wywołana klęska głodu w latach 30., podczas której zginęło w nieludzkich warunkach ok 10 milionów ludzi. Na polach panował urodzaj, a za zbliżenie się do kłosów groziła kula w łeb. Zboże było eksportowane za...